Waarom STROOM, Cirque de la Liberté


De overweldigend enthousiaste reactie van het publiek op ‘Fashionata, Cirque de la Mode’ (Eusebiuskerk juni 2014) en de wens van de artiesten om weer samen iets nieuws te maken, is voor ons de aanleiding geweest om ook in juni 2015 een spetterende circustheatershow neer te willen zetten.


De unieke locatie die we voor deze show hebben uitgekozen heeft ons geïnspireerd bij de keuze van de titel van de show: STROOM, Cirque de la Liberté. Op de stroom van het leven willen we met zoveel mogelijk mensen, jong en oud, arm en rijk; mensen uit alle mogelijke culturen de VRIJHEID VIEREN!!


“The struggle for freedom is never won simply. It is always in progress and it takes the courage of each person to believe they have the power to affect the collective good by touching hearts and inspiring change.” Nelson Mandela


Bovengenoemd citaat van Nelson Mandela vormt één van de belangrijkste inspiratiebronnen voor het maken van de circustheatershow STROOM, Cirque de Liberté.
Nelson Mandela heeft de wereld duidelijk gemaakt dat de strijd voor Vrijheid altijd in ontwikkeling is en dat we de kracht bezitten om het collectief goed positief te beïnvloeden door harten te raken en tot verandering te inspireren.
Hoe waar zijn Mandela’s woorden! De wereld schudt op haar grondvesten. De wrede aanslagen begin dit jaar in Parijs en Kopenhagen doen ons eens temeer beseffen dat Vrijheid ‘bevochten’ moet worden zonder wapens en geweld, echter mét woorden, mét de pen, mét de kunsten, in dialoog en in samenzijn met respect voor iedereen.


De locatie, de ASM Werf, gelegen aan de Rijn tussen de Nelson Mandelabrug en de John Frostbrug, is in meerdere opzichten bijzonder. De genoemde twee bruggen verbinden Arnhem Noord en Zuid met elkaar en staan daarmee symbool voor de (noodzakelijke) verbinding tussen mensen.
Generaal John Frost leidde in 1944 de mislukte operatie Market Garden. Hij streed met zijn soldaten voor de Vrijheid en de bevrijding van Arnhem. 70 jaar na de daadwerkelijke Bevrijding van Arnhem en Nederland, nu in 2015, beseffen we ons opnieuw dat Vrijheid een werkwoord is.


Samen vieren we de Vrijheid. Samen genieten we van het ongekende avontuur dat STROOM, Cirque de la Liberté is. Circus met een lach en een traan…


We hopen u te mogen verwelkomen bij het circus van de Vrijheid.
Komt dat zien en beleven!Géraldine Lodders en Gerda Kalsbeek
directie stichting touchstones

nico en co ontwerpers, Geraldine Lodders stichting touchstones